iškilti

iškilti
iškìlti intr. 1. pakilti (aukštyn): Kur jau saulė iškilo, laikas prie darbo Žem. Saulelė, iškilusi į pusryčius, karštai ėmė kaitinti Žem. Negali aukščiau paties savęs iškilti J.Jabl. Vieversėlis iškilo į dangaus aukštybes J.Balč. Iškils juodas debesėlis, sulis lankoj šienelis (d.) Vl. | Drąsiai aukštai iškils balsai: išauš kita gadynė! Mair. ^ Su gandrais iškilo, su varnom nusileido Lp. 2. atsirasti paviršiuje ko, išsikišti, išnirti, išplūsti: Viduj jūros staiga iškilo sala . Kalnai iš jūros iškilo S.Dauk. Netoliese iškilo žmogaus siluetas P.Cvir. Ar seniai čia iškilo paminklai ties narsiųjų kareivių kapu . Vietoj degėsių iškilo nauji, šviesūs darbininkų nameliai . Rūkų vainikuose pilis ramiai, iš ežero iškilus, tūno K.Bink. Aš užmerkiu akis – ir iš rūko baltas žydintis sodas iškyla E.Miež. Ta įmetė skepetą, ir iškilo tiltas BM279. Teip tuo iškilo kraujo putos BsPIV65. Jis tokios sriubos pripils, kad tau gumbas ant pilvo iškils . Senasis po vandeniu ėmęs panėrė ir po valandėlės kūzt iškìlo su sidabro kirviu Jrk20. Tiek lytaus buvo, kad, rodės, žemė ant vandenio iškilus Skr. Štai ir iškyla iš jūružių marelių juods kadagių laivelis KlvD35. | prk.: Tokio darbo nepaslėpsi, veikiai vien iškils į viršų Skd. 3. atsirasti, prasidėti: Iškilo lytūs, ir bitės neprisinešė kiek reikiant medaus Gs. Buvo iškyląs lytus, o nelijo Šts. Kad iškilo pusnis (ėmė pustyti)! Rdm. Kieme iškilo ugnis per vaikų neatsargumą prš. Iškils šiaurus vėjelis, nukrės klevo raselę JV1074. Iškilo didi vėtrelė, sulijo mano žirgelį Ds. Prieš jį iškilo daugybė naujų ir įdomių faktų J.Dov. Nori nenori, savaime iškyla marčios klausimas P.Cvir. Džiaugėsi kiekvienu naujai atsiradusiu darbu, iškilusiu rūpesčiu ir ėmėsi jų nematytu užsidegimu J.Balt. Iškìlo kalba apie karą 171. Manyje (= man) iškilo abejonės . Iškilo sunkūs metai BsV136. 4. išsipūsti, išrūgti (apie tešlą): Pyragai iškìlo, metas jau kepti J. Skubėkiat duoną kepti – labai iškìlusi Krp. Kol išsikūrens [krosnis], ir duona iškils Žem. 5. išaugti; aukštam pasidaryti: Kur remunė, kur usnė iškilus, o javų nėr Skr. Jau mūrai iškilo aukštyn Žem. Greta kelių mūrinių namų, dviem aukštais iškilusių, kyšojo mediniai namukai . 6. išsiskirti iš kitų savo pranašumu: Iškìlo daug naujų žmonių 3. 7. išeiti (į priešakinius), pasidaryti (garbingam): Moterys jau seniai iš atsilikusių iškilo į priešakines (sov.) . Vilkos visą metą ant galo, o dabar iškilo į priekį Gršl. Jis iškilo į valstiečius pirmūnus (sov.) sp. Tu per mane į tokį vardą iškilai Šn. 8. išeiti, išvykti, išsikelti: Nu o kur jau dabar iškylnì? Lkv. Mokytojai rimta eisena iškilo iš klasės . Teip pasirėdžiusys iškilo į jaunosios namus vyriškiejai raiti, motriškosios važiuotos S.Dauk. Sėliai, užėmus lietuviams jų žemę, iškyla per Dauguvą rytinėn Vidžemėn K.Būg. | refl.: Gerai, kad boba noria išsikìlti nuo manęs J. 9. griebtis; ištikti: Iškilo į teismą dėl mušimos menturiais Ggr. 10. pasirodyti (vaizduotėje): Jam iškilo prieš akis tolimų laikų vaizdas A.Vencl. Tarp džiaugsmo, laimės ir dainų iškyla man dabar dažnai seni vaizdai kovos dienų K.Kors.
◊ áikštėn iškìlti pasidaryti aiškiam: Tikrasis Feuerbacho idealizmas iškyla aikštėn, kai tik prieiname jo etiką ir religijos filosofiją . Jungtis (tarinio) tokiuose sakiniuose gali ir aikštėn iškilti J.Jabl.
óras iškìlo ėmė pustyti: Kad iškìlo óras, ledva parvažiavom Rdm.
\ kilti; atkilti; įkilti; iškilti; nukilti; pakilti; parkilti; perkilti; prakilti; prikilti; sukilti; užkilti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • įskilti — 2 įskìlti, į̃skilia, įskylė 1. tr. N, K, Š, Rtr, Ser, NdŽ daužiant įžiebti (ugnį): Be skiltuvo ugnies neįskilsi J.Jabl. Terkšt terkšt – ir inskylei Dglš. Pintis sušlapo, neseka nei ugnės inskìlt Mrk. Inskìlk skiltuvu ugnį Azr. Skilia, skilia,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įskilti — 1 įskìlti intr. 1. Rtr, NdŽ, DŽ1 atsirasti plyšiui, įtrūkti: Įskìlęs medis J. Nuo saulės įskìlo lenta Š. Kartais jie (nagai) įskyla iki į gyvnagį I.Simon. 2. refl. pasidalyti, suskilti: Pasaulis į dvi dali yr įsiskìlusis Kin. 3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įskilti — 3 įskìlti intr.; Q465, N būti skolingam, įsiskolinti: Aš jam įskilaũ tris auksinus, t. y. įsiskolijau J. Įskilo už tris mėnesius rš. Aš įskilau jam n užmokamą skolą CII496. Dabar jau man atleista yra, ką aš tau buvau įskilęs brš. skilti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškilti — iški̇̀lti vksm. Viršum̃ galvų̃ iškỹla vė̃liavos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įskilti — įski̇̀lti vksm. Leñtos nuo sáulės įskỹla …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • iškelti — iškelti, ìškelia, iškėlė tr. I. išimti, ištraukti, išlaipinti; pakelti aukštyn, pakilti; išarti, išplėšti. 1. išimti ką (ppr. sunkų) iš kur nors: Iškelk kūdikį iš lopšio J. Žiobt ir apžiojo žuvis meškerę, ir iškėliau lyną Šts. Iškelkite mums avį …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmušti — išmùšti, ìšmuša, ìšmušė 1. tr. ištrenkti smūgiu ką laikomą ar kur besilaikantį: Darbininkai išmuša jam revolverį iš rankų ir veržiasi kieman J.Bil. Staiga jo peilį, kuriuo jis karbuoja suolą, kažkas išmuša iš nagų P.Cvir. Paukšt ir išmùšo man …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkilti — užkìlti intr. 1. pakilti, prasidėti: Užkilo tokia pūga, net dangus su žeme sumišo Žem. Užkìlo vėtra, debesis storas – bus smarkus, bangus lietus J. Aš myliu užkylančią audrą I.Simon. Dabar jau ir praded ledai krist, sakė anie, kad tik niužkiltų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskilti — 1 apskìlti intr. 1. skylant aptrupėti: Visų vardai ir pavardės iškalti lenkiškai antkapių akmenyse, jau gerokai apsamanojusiuose ir apskilusiuose nuo lietaus ir vėjų J.Balt. 2. aplink įskilti, įtrūkti: Aplinkui mūsų ledas į visą rinkį apskilo rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atstoti — 1. refl. Sut, BzF117, M, L, Š, LL284 atsikelti (sėdėjus, gulėjus), remiantis kojomis: Guli in patalo; nei atsistoja, nei atsisėda Klt. Tas vaikinas jau vaikščioja, jau pradėjo atsistot Jrb. Net nuo pietų stalo jos atsistodavo alkanos I.Simon.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”